Základní údaje

Titul před jménem

PhDr.

Jméno a příjmení

Lenka Vochocová

Titul za jménem

Ph.D.

Typ členství

Řádné

Specializace

kultura, média a komunikace

Medailonek

Lenka Vochocová je výzkumnou a pedagogickou pracovnicí katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na téže katedře vystudovala obory žurnalistika a mediální studia. Mezi její odborné zájmy patří oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. V rámci výzkumné skupiny PolCoRe se aktuálně věnuje studiu politické participace v prostředí sociálních médií a občanské online expresivitě v kontextu evropské migrační krize.

Sídlo

Hlavní město Praha

Vzdělání

Postgraduální

Praxe

Od r. 2006    Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, katedra mediálních studií: pedagogická a vědecká pracovnice; od r. 2013 tamtéž: členka mezinárodní výzkumné skupiny PolCoRe zaměřující se na výzkum politické participace v prostředí digitálních médií s důrazem na genderové aspekty participace
2010 – 2015   Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, katedra sociologie: externí vyučující
Od r. 2013    New York University Prague: externí vyučující
2011–2012   editorka časopisu Mediální studia
Od r. 2006    Zakladatelka, manažerka a koordinátorka
projektů o.s. Inventura, ředitelka Normálního festivalu
(2006–2012)
2006              Externí redaktorka genderové informační a
tiskové agentury Gita
2002–2009    Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Jeden svět (editorka katalogu, koordinátorka doprovodných
akcí)
2005–2006    Žába na prameni, o.s. – koordinátorka projektu
Rovné příležitosti v pedagogické praxi zaměřeného na
prosazování genderově senzitivního přístupu do českého
vzdělávacího systému, mediální podpora
2002–2005    Člověk v tísni, spol. při České televizi, o.p.s. –
mediální podpora projektů Varianty a Terénní programy
1999–2002    Česká televize, redakce domácího zpravodajství,
redaktorka ve směně, zkušenost s prací regionální
zpravodajky (Jihlava, Plzeň, Praha)
1998–1999    Český rozhlas, publicistická tvůrčí skupina elévů
(červenec 1999 – čtrnáctidenní tvůrčí stáž v Deutsche Welle)

Projekty

2017 – dosud  GAČR – Grantová agentura České republiky: Hlavní řešitelka, standardní grant 17-17085S – Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi (projekt klade důraz na genderové aspekty online participace a diskuse o migraci a islámu)

2014 – 1016    GAČR – Grantová agentura České republiky:
Odborná pracovnice, členka týmu řešícího Standard Grant Nr
14-05575S – Role sociálních médií v transformaci politické
komunikace a občanské participace v České republice
2017 – dosud  COST Action IS1308 – Populist Political Communication in Europe (substitute member)

Publikace

Vochocová, Lenka, Rosenfeldová, Jana. (2018 online). Ridiculed, but safe: What e-mothers’ discussion on migration tells us about the potential of ‘third spaces’ for the political communication of women. European Journal of Communication, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323118810865

Vochocová, Lenka (bude publikováno v r. 2019). Ženy (a muži) v redakcích. Mediální instituce pohledem genderových mediálních studí. (Women (and men) in the newsrooms. Media institutions from the gender media studies perspective). Praha: Karolinum.

Vochocová, Lenka. (2018). Witty divas, nice mothers and tough girls in a sexist world: experiences and strategies of female influencers in online political debates. Media, Culture & Society 40(4), 535-550, https://doi.org/10.1177/0163443717729211

Vochocová, Lenka, Mazák, Jaromír & Václav Štětka. (2016). Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283

Vochocová, Lenka, Štětka, Václav & Jaromír Mazák. (2015). Good  girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information, Communication & Society, 19(10), 1321-1339.

Švelch, Jaroslav & Lenka Vochocová. (2015). Social Media As a New Challenge for Political Participation Research. Czech Sociological Review, 51(1), 65. http://doi.org/10.13060/ 00380288.2015.51.1.154

Štětka, Václav & Lenka Vochocová. (2014). A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa,  51 (6). 1361-1380

Vochocová, Lenka. (2013). Mediální studia. In: Hrubec, M. Česká kritická teorie. Praha: Academia

Webové stránky

http://www.polcore.cz

Kontaktujte expertku/ta


Jméno*Za informace zde uvedené odpovídá daná členka či daný člen GEK ČR. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte prosím tajemnici GEK ČR.