Základní údaje

Titul před jménem

Bc.

Jméno a příjmení

Petra Kubálková

Typ členství

Řádné

Specializace

ekonomika, genderové audity, média a komunikace, moc a rozhodování, práce a zaměstnání, školení, veřejná politika a gender mainstreaming, životní prostředí

Medailonek

Petra Kubálková je expertkou na oblasti diverzity, CSR a rovných příležitostí žen a mužů. Je zakladatelkou konzultační společnosti C2C Solutions Group, která vznikla v roce 2012 a specializuje se na poradenství a audity. Společnost spolupracovala  s řadou ziskových a neziskových organizací a poskytovala svoje služby při realizaci projektů zaměřených na tuto oblast financovaných z ESF. Je přispěvatelkou do časopisů HR Forum, Moderní obec nebo HR kavárna.
V rámci své činnosti realizovala poradenství pro řadu významných společností: APERIO, Kraj Vysočina, MěÚ Slaný, Masarykova Univerzita, Česká pošta, Česká spořitelna, Linet, ČSOB, DS Smith Packaging s.r.o. CR, Europasta SE, Black & Decker s.r.o., Madeta a.s., IBM Praha a řadu dalších společností.
Petra Kubálková je zakladatelkou neziskové organizace cats2cats z.s., která byla založena v roce 2010 a věnuje se networkingu, mentoringu a podpoře žen v byznysu a podnikání.

Sídlo

Hlavní město Praha

Vzdělání

Vysokoškolské

Praxe

Od roku 2006 zapojena do řady projektů na pozici auditorky, expertky a lektorky:

APERIO
cats2cats
Česká spořitelna
Česká pošta
Česká ženská lobby
EuroProfis
Gender Studies
Kongres žen
Lagardère Active ČR
M.C. Triton
Nadace Open Society Fund Praha
Otevřená společnost
Polytechna
Poradna pro občanství/občanská a lidksá práva
Prostor pro rodinu
Žába na prameni

Projekty

Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen

Realizace: Gender Studies

Popis: Projekt se zaměřoval na podporu zaměstnavatelů v jejich snahách rozvíjet kariérní růst žen a manuál je nástrojem, jak zaměstnavatelům pomoci pochopit dynamiku a souvislosti genderových stereotypů působících na kariérní růst žen. Společnost C2C Solutions Group se podílela na tvorbě workshopů a manuálu pro zaměstnavatele. Příjemcem grantu byla nezisková organizace Gender Studies.

V rámci projektu vznikl manuál pro zaměstnavatele PODPORA KARIÉRNÍHO RŮSTU ŽEN.

 

Kongres žen 2015

Realizace: Kongres žen z.s.

Popis: Mezinárodní konference na téma Ženy a média.Konference se koná každé dva roky.

 

EOED Prague – Partnership for Equal Opportunities and Economic Development

Realizace: C2C Solutions group

Popis: Každoročně pořádaná konference na téma podpory podnikání v České republice formou mikro investic, mikro úvěrů, start upů. Čeští i zahraniční investoři, úspěšní start-upisté, specialisté na mikrofinancování a sociální podnikání, zástupci mezinárodních firem. S těmi všemi se můžete potkat osobně a prodiskutovat svoje plány

 

WomenUP!

Realizace: cats2cats z.s.

Popis: Projekt WOMEN UP! má ambice být inkubátorem podnikatelských záměrů, které jsou definovány, jako malé a střední podnikání. Specifikem těchto projektů je to, že vychází z potřeb komunity, stojí nohama na zemi a nepotřebují velké investice. Pokud se říká, že start-upy v IT zrychlují svět, tak nápady ve WOMEN UP! svět zkrášlují a dělají svět příjemnějším místem k životu. Připojte se k nám a podpořte vaší kamarádku, sousedku, kolegyni v jejím podnikání. WOMEN UP! můžete definovat spolu s námi během konference EOED Prague. I vy můžete být tvůrcem změny. Přijďte a přiložte ruku k dílu. Nultý ročník je před námi.

 

Motiovované ženy 50+

Realizace: Žába na prameni, M.C. Triton

Popis: Unikátní projekt zaměřený na oblast age managementu s důrazem na vytěžování zkušeností žen 50+ ve firmách.

Jeho cílem je zvýšit povědomí o problematice age managementu.Moje role spočívala v řízení části projektu dodávané M.C.TRITON , která je zaměřená na implementaci konkrétních opatření ve 4 vybraných firmách.

 

Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit

Realizace: APERIO

Popis: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství realizuje v období od prosince 2012 do listopadu 2014 projekt zaměřený na podporu zaměstnavatelů ve Středočeském, Jihočeském a Ústeckém kraji.

Cílem projektu je motivovat zaměstnavatele ve vybraných regionech k účinnému a efektivnímu prosazování rovných příležitostí a politiky přátelské v rodině pomocí vhodných nástrojů.

 

Through age diversity towards fairly society

Realizace: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Popis: The main aim of the proposed project is the empowerment of people over 50 in the job seeker or worker roles in the labor market. The project targets employers as well as people over 50 and relevant labor authorities as only an interconnected and comprehensive approach can attain maximum effect and genuinely improve the position of the 50+ group in the labor market.

The expected result of the project is an implemented awareness raising campaign, including both a media campaign aimed at potential discrimination victims and an educational campaign aimed at state officials that are to control discriminatory conduct by employers.

 

Diverzita v České spořitelně

Realizace: EuroProfis s.r.o.

Popis: Flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života v České spořitelně.

Publikace

Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 20), cats2cats, 2016
Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele, gender Studies, 2016
Česká pošta rodičům a dětem, cats2cats, 2015
Diverzita v principech managementu kvality a společenské odpovědnosti organizací a firem, Otevřená společnost, 2010
Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15), Otevřená společnost, 2010
Zaostřeno na rovné příležitosti v praxi, Otevřená společnost, 2007

 

Webové stránky

http://www.linkedin.com/in/petrakubalkova

Kontaktujte expertku/ta


Jméno*Za informace zde uvedené odpovídá daná členka či daný člen GEK ČR. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte prosím tajemnici GEK ČR.