Základní údaje

Titul před jménem

Ing.

Jméno a příjmení

Petr Pavlík

Titul za jménem

Ph.D.

Typ členství

Řádné

Specializace

genderové audity, média a komunikace, moc a rozhodování, škola a vzdělávání, školení, věda a výzkum, veřejná politika a gender mainstreaming

Sídlo

Bez rozlišení

Vzdělání

Vysokoškolské

Kontaktujte expertku/ta


Jméno*Za informace zde uvedené odpovídá daná členka či daný člen GEK ČR. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte prosím tajemnici GEK ČR.