Základní údaje

Titul před jménem

Mgr.

Jméno a příjmení

Jiří Procházka

Typ členství

Řádné

Specializace

LGBTI*, muži a genderová rovnost, rodina a mezilidské vztahy, sexualita, zdraví a reprodukční práva

Medailonek

Vystudoval jsem psychologii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studoval jsem gender a sexualitu na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Pracuji jako vztahový poradenský psycholog, manželský a rodinný poradce v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje (pracoviště Praha západ-východ). V Asociaci manželských a rodinných poradců České republiky je předsedou oblasti Střední Čechy (2012) a tajemníkem Prezidia (2016). Jsem ve výkonné radě PROUD (Platforma pro rovnost, uznání a diverzitu).

Sídlo

Hlavní město Praha

Vzdělání

Vysokoškolské

Projekty

Od září 2006 pracuji jako poradenský psycholog v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje – pracoviště Praha západ-východ (http://www.poradnaprahazv.eu)

Publikace

Procházka, Jiří (ed.) Petr Kalla, Jolana Novotná, Ondřej Plešmíd (2015). „LGBT+“. In Smetáčková, Irena (ed.). Stínová zprava o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Praha: Česka ženská lobby, s. 123-128.

http://www.czlobby.cz/sites/default/files/news_download/stinova_zprava_tisk.pdf

Procházka, Jiří (2014). „Homoparentalita, rodičovství leseb a gayů v českém kontextu“. In Marek Kolařík (ed.). XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Současné podoby partnerského a rodinného soužití. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 11-20.

http://www.amrp.cz/uploads/8/0/8/8/80884700/sbornik_konference_amrp_medlov_2014.pdf

Zpráva o plnění Doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům ohledně boje proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity Českou republikou. PROUD 2013.

http://www.proudem.cz/component/attachments/download/21.html

odborná recenze: Sloboda, Zdeněk: Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita. Pasparta 2016.

http://www.cbdb.cz/kniha-174819-dospivani-rodicovstvi-a-homosexualita

recenze: Neheterosexuální děti své doby. Himl, Pavel, Seidl, Jan, Schindler, Franz (Eds.) 2013. „Miluji tvory svého pohlaví.“ Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo. In GENDER, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, VÝZKUM: ČÍSLO 2/2013. Otevřené hranice sexualit.
http://www.genderonline.cz/cs/issue/35-rocnik-14-cislo-2-2013-otevrene-hranice-sexualit/380

Kontaktujte expertku/ta


Jméno*Za informace zde uvedené odpovídá daná členka či daný člen GEK ČR. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte prosím tajemnici GEK ČR.