slider photo

Genderová perspektiva jako
součást veřejné agendy

Genderová expertní komora České republiky je oficiální
nezávislou platformou pro spolupráci s exekutivou, státní
správou a samosprávou. Poskytujeme analýzy v oblasti
genderu a rovných příležitostí mužů a žen a garantujeme
odbornou expertízu členek a členů v oboru. Naším cílem
je začlenit genderovou perspektivu do agend státu
i soukromého sektoru za pomoci vysoce
kvalifikovaných odbornic a odborníků.